Haarlem Uit De Kunst

Ons verhaal:

Onze missie om amateurkunst en educatie in Haarlem en omgeving een podium te geven en om daarbij kunst, muziek en gedichten te combineren. Dat is een “grote” wens. Dat doe je niet 1, 2, 3 en het is eenvoudig om op de weg daar naar toe te verdwalen. Ook het op niveau brengen van de Nederlandse taal middels Taalondersteuning aan zowel statushouders, expats, laaggeletterden en iedereen – jong en oud – die daaraan behoefte heeft.

Wij zijn Tina Silbermann, Maria van Bodegom en Eric Veltkamp, respectievelijk Secretaris , Penningmeester & Vrijwilligerscoordinator en  Voorzitter.

We staan niet alleen: we worden ondersteund door diverse personen zoals Natasha Klerks en Marwa Hamwi   

Daarnaast zijn wij (Maria, Tina en Eric), samen met Marlene Rozemeijer en Isaac Osama bevlogen Taalondersteuners.

Om te slagen is het belangrijk om een visie te hebben, en om terug te redeneren wat we nodig hebben om deze visie te realiseren. We hebben een gezamenlijke focus nodig, zoals op het gebied van kunst , muziek en educatie. 

Een goede visie maakt het bovendien eenvoudiger om concrete stappen te zetten. In 2022 willen we een kunstevenement organiseren, naast de gebruikelijke wekelijkse Taalondersteuning.

Door enthousiasme bij kunstenaars voor het eerste evenement, vergroten we de betrokkenheid van kunstenaars in Haarlem en omgeving. Door geld bijeen te brengen voor het 1e evenement, vergroten we ook onze kansen bij subsidiegevers voor een vervolg. 

We hebben een goed verhaal te vertellen, en dat gaan we ook doen in media als Haarlems Dagblad en Haarlem 105. Niet met alle media, maar als exclusief verhaal. Ook hier brengen we focus aan, en dat is veel effectiever om onze boodschap te vertellen. In het evenement in september 2022 combineren we muziek en kunst. De volgende jaren  combineren we het bv met dichtkunst en educatieve evenementen en Muziek in de Wijk. Stapje voor stapje. De muziek kunnen we binnen en/of buiten doen. Voor de apparatuur en contacten met muzikanten nemen we contact op met Patronaat. Daarnaast kennen we alle drie meerdere muzikanten. We hebben allemaal een netwerk van kunstenaars en muzikanten om ons heen. 

We realiseren ons dat onze belangrijkste taak is om het te laten gebeuren, en juist niet om alles zelf te doen. Het idee voor het 1e evenement is om dan de beste kunst te tonen die uit voorrondes naar boven is gekomen. We vragen kunstenaars om het beste stuk tijdens de voorrondes in te brengen. Een vakjury selecteert de beste 50-70 stukken, en deze stukken worden bij het 1e evenement getoond. De prijs is meedoen. We gaan niet op voorhand selecteren op stijl of techniek. 

Voor Haarlem Uit De Kunst: PR&Media  officier (Natasha) neemt contact op met Haarlems Dagblad en Haarlem 105 en met Mediacollege en Hageveld (voor met name de website en ontwerpen Affiche(s )

Natasha ook neemt contact op Maria en Eric en maakt een overzicht van relevante subsidieverstrekkers en overzicht belangrijkste kostenposten.

Op de korte termijn hebben we een aantal uitgaven te doen. Zoals de oprichting van een stichting. Een stichting is vaak een voorwaarde voor subsidie.